تاریخ انتشار :

یک روز ورزشی برای کودکان مؤسسه خیریه کهریزک

به گزارش خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، پیاده روی کودکان سه مرکز روزانه اتیسم، روزانه ذهنی، شبانه روزی کودکان با حضور کارشناسان ورزشی و روانشناسان مرکز نیلوفر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ برگزار شد.

     پایگاه خبری آبتاب: