به اعتلای کشورمان معتقدیم

شیر در جنگل شمشیر

پایگاه خبری آبتاب: مرثیه ای برای شیرمردان کربلا

در جنگل شمشیر شیر تنها ماند
ذوالجناح بی سوار دلیر تنها ماند
کوفیان نامه ها را فرستادند
در میان کوفیان حبیب پیر تنها ماند
کوفه آن زمان کین زیادی داشت
بین کفروکین یک سفیر تنها ماند
از میان لشگر دوز و کلک
آزاده ای سربه زیر تنها ماند
در بیابان نگاه بوی یاسی آمد
یاس تشنه در جنگل شمشیر تنها ماند
کودکان چون دلاوران رفتند
کودکی گوشهء خیمه بی شیر تنها ماند
مرشد یکی و هفتادودو یار در رکاب
یاران رفتند و مرشد شیر تنها ماند
کودک سه ساله ای گوشواره به گوش
تشنه لب سر به بالین شیر تنها ماند
در میان خیمه ها شاهزاده ای بیمار
بعد از عاشورا سجاد دلیر تنها ماند
در میان گرگ صفتان سرخپوش
دختر شیرخدا شد اسیر تنها ماند
بهر انتقام خون ناحق ریخته
نگذارید بگویند امیر تنها ماند
 
دکتر حجت بقایی

Email
چاپ
آخرین اخبار