به اعتلای کشورمان معتقدیم

اربعین

     پایگاه خبری امامزادگان (بقاع خبر) منتشرکرد: شعری به مناسبت راهپیمایی اربعین 

از ماهواره یک سیاهی همچومارمی بینی

افعی سیاه با خالهای بی شمار می بینی

می روند اربعین جمعیتی بی شمار

به تربت کسی که هست به شهیدان سالار

بین الحرمین اربعین غوغاست

از عشق حسین قیامتی برپاست

     پایگاه خبری آبتاب: 

هر سال داغتر می شه داغ حسین(ع)

هر کس عاشق است،آمد سراغ حسین(ع)

از اربعین دشمنان می ترسند

پیغمبر و اهل بیت(ع) از اربعین خرسندند

بزرگداشت اربعین افتخار ایران است

همان ایران که سرزمین شیران است

ایران عاشق حسین و اربعین ایرانیست

زبانش عربی ،ترکی ، رشتی و تهرانیست

دشمنان اربعین نقشه ها دارند

برای ازبین بردنش حیله می کارند

فاش مقابل مردم نیرنگ است

کینه هاشان از اربعین پررنگ است

     شاعر حجت بقایی

 

Email
چاپ