به اعتلای کشورمان معتقدیم

مهسا امینی آسمانی شد

مهسا امینی، دختر سنندجی که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به «کما» رفته بود، امروز از دنیا رفت.

Email
چاپ