به اعتلای کشورمان معتقدیم

بازداشت ۲ تن از کارکنان شهرداری شهریار به اتهام دریافت رشوه

به گزارش آبتاب، دادستان شهریار گفت که ۲ نفر از مسئولان کنترل نظارت بر ساخت و ساز شهرداری شهریار به اتهام ارتشاء، بازداشت شدند.

دادستان شهریار تاکید کرد: “دستگاه قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت اقدام و بر این امر تاکید دارد.”

Email
چاپ