تاریخ انتشار :

مصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد. 

به گزارش جماران؛ فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در توییتر خبر از بستری شدن تاجزاده در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی خبر داد.

     پایگاه خبری آبتاب: 

مصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد