تاریخ انتشار :

معاون رئیسی: پسرم خارج از کشور است اما مهاجرت نکرده

به گزارش آبتاب، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در مورد سفر فرزندش به خارج از کشور در توئیتی توضیحاتی ارائه داد.

اما امروز، برخی با ذوق زدگی از مهاجرت فرزند اینجانب گفتند؛ در حالی که سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است و خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و وی در ماه‌های آینده به کشور باز میگردد.

اگرچه ایشان متاهل و مستقل است ولی هرگز قصد مهاجرت نداشته اند.

بی شک، بسترسازی برای تقویت فعالیت های دانش بنیان جاری در کشور، برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری است.

اعضای دولت مردمی و انقلابی به آرمان‌های انقلاب و سیاست‌های دولت وفادار بوده و خواهند بود.