تاریخ انتشار :

علی مطهری: نحوه مذاکره ما با آمریکا مایه مسخره خاص‌ و عام شده‌ است

علی مطهری، نماینده مجلس دهم در رشته توئیتی نوشت: “نحوه مذاکره ما با آمریکا مایه مسخره خاص‌وعام شده‌ است. به‌ جای آنکه مستقیماً مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام کنیم، ما پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهیم، اتحادیه به آمریکا می‌دهد، آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهد و اتحادیه به ایران می‌دهد و همین‌طور، همه به‌خاطر یک ژست انقلابی که ما می‌خواهیم آمریکا را تحقیر کنیم در حالی‌ که ملت ما زیر فشار‌های معیشتی در حال تحقیر شدن است.”

وی در ادامه افزود: “نباید کاتولیک‌تر از پاپ باشیم. پیغمبر اکرم قبل‌ از فتح مکه با ابوسفیان بزرگ‌ترین دشمن اسلام مذاکره کرد و جان و مال مردم را حفظ نمود.”

     پایگاه خبری آبتاب:

علی مطهری: نحوه مذاکره ما با آمریکا مایه مسخره خاص‌ و عام شده‌ است

علی مطهری: نحوه مذاکره ما با آمریکا مایه مسخره خاص‌ و عام شده‌ است