به اعتلای کشورمان معتقدیم

سفر مهم وزیر خارجه به مسکو

به گزارش آبتاب، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص سفر به روسیه طی تصریحاتی اظهار داشت: هدف اصلی از سفر به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین بر اساس درخواست بعمل آمده از جمهوری اسلامی ایران است. برخی طرفهای غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: پیگیری مناسبات دوجانبه و موضوع افغانستان نیز در دستور کار مذاکراتی این سفر می باشد.

Email
چاپ