به اعتلای کشورمان معتقدیم

تصمیمات اقتصادی کمیسیون مشترک مجمع برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم

بیستمین جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه؛

ادامه بررسی و تصمیمات اقتصادی کمیسیون مشترک مجمع برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه جمع‌بندی نمودند.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاستهای کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، اجتناب از کسری واقعی بودجه و ناترازی عملیاتی»، «احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» تأکید کردند و در خصوص «تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مختلف از جمله اتمام، واگذاری، مشارکت و حذف» و نیز «شفاف‌سازی و اصلاح ضوابط مربوط به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و رفع تعارض منافع» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محسن رضایی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم و داود دانش جعفری از اعضای مجمع دیدگاههای خود را درباره ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی در بودجه کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد. خاطر نشان می‌شود جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم همراه با شورای مجمع تشکیل می شود و جمع بندی‌های این کمیسیون در شورای مجمع مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

Email
چاپ