به اعتلای کشورمان معتقدیم

مخالف حجاب اجباری هستم

آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت در خصوص علل افزایش محدودیت‌ها به زنان جامعه به بهانه پوشش آنها، اظهار داشت: “این را در مقدمه عرض کنم که اساساً پوشش اجباری چه در جامعه متنوع ایران و چه هر جامعه دیگری به دلیل اجبار در امری خصوصی؛ به ضد خود تبدیل می شود. اما نوع رویکرد حاکمیت و دستگاه‌های دولتی به پوشش زنان و سبک زندگی مردم، نشانگر آن است که درک صحیحی از سوی حکمرانی در خصوص مقتضیات جامعه امروز ایران وجود ندارد.”

متأسفانه مسؤولان ما متوجه نیستند چه اتفاقاتی در زیر پوست شهرها در حال رخ دادن است. گویی آنها نمی‌دانند برخوردهای سلبی و قهری که در قبال زیست افراد، به خصوص موضوع «حجاب» اعمال می‌شود، چه واکنش های منفی به دنبال داشته و دارد؟

شاهد برخوردهای پلیسی در موضوع حجاب هستیم

زمانیکه شیوه برخورد حاکمیت در قبال سبک زندگی افراد محدود به برخوردهای قهری و پلیسی می‌شود، به این نتیجه می‌توان رسید که متولیان کشور هنوز نتوانسته‌اند برای موضوعات بسیار ساده، راهکارهای ایجابی و صحیح پیدا کنند.

انتقاد از رویکرد سیاسی در قبال مسائل مرتبط با زنان ایران

سیاست‌گذاری‌های غلط کار را به جایی رسانده که مسأله برخورد با زنان ایرانی و پوشش آنها تبدیل به یک موضوع سیاسی، و به تبع همین اتفاق؛ برخی فشارهای بین‌المللی نیز به کشورمان تحمیل شود. با توجه به مقاومت مدنی موجود در برابر برخی محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان، بهتر است حاکمیت دست از برخوردهای سلبی و قهری بردارد و یا به دنبال برخوردهای ایجابی جایگزین باشد. رویکردهای ایجابی علاوه بر رفع تبعیض‌های اعمال شده علیه زنان، موجب کاهش فشارهای بین‌المللی وارد شده به کشورمان، در ذیل این مسأله خواهد شد.

     منبع: @womenstudies

Email
چاپ
آخرین اخبار