به اعتلای کشورمان معتقدیم

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی؛ از بازدید میدانی نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) و هیئت همراه در چارچوب پروژه (ECHO) از آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز و همچنین، برگزاری جلسه با حضور دکتر رحیم تقی زاده نماینده سازمان جهانی بهداشت و اعضای همراه، خانم فروزنده نماینده امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور و اعضای همراه، آقای دکتر صادق حسنوند مشاوره پروژه، آقای علیرضا فتاح پور مدیر بهزیستی شهرستان کرج و سایر هیئت همراه با جناب آقای دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز و مدیران مربوطه؛ به تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۱.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار