به اعتلای کشورمان معتقدیم

تأمین آب شرب کرمان

بسمه تعالی

     جناب آقای دکتر فداکار

     استاندار محترم استان کرمان

     سلام و عرض ادب

احتراماً: سرآغاز کار استانداری استان کرمان در کنار همه سرفصل های مهم، آب، تأمین آب و در وهله اول در ارتباط با آب شرب همچون نگین درخشانی خودنمائی می نماید. برای تهیه و تنظیم پاسخی مستدل و متقن نیاز به داشتن دانش علمی از  پتانسیل های طبیعی استان را دارد. از این جهت که با چنین ابزاری می توان راهکار پایدار و پاسخگو تدارک و اجرائی  نمود، در غیر اینصورت همانطوریکه تأمین آب شرب از سرشاخه های هلیل رود امروزه نه تنها بحران تأمین آب شرب را مهار ننموده، بلکه بحرانی اجتماعی را هم بین شمال و جنوب استان متولد نموده است. طرح بارور کردن ابرها و وعده های تأمین آب نه تنها شرب که کشاورزی و صنعت هم فاقد کارآئی بود. شیوه چاههای ژرف تنها کارآئی آن سرگرم کردن مردم در مبارزات انتخاباتی بود. رؤیاهای انتقال اب از استان خوزستان هم امروزه خود خوزستان را از کم آبی به گل فرو برده تا آنجائیکه بتواند به استان کرمان کمک کند، و امروز هم بحث انتقال آب از دریا و حفر چاه های ژرف درصدر اخبار تامین آب قرار گرفته اند. چاه ژرفی که از ۲۵ میلیارد تومان برای حفر چاه خبر منتشر می گرددد، ولی از کارآئی و تولید آب، آبهائی می شوند که حتی  آزمایشگاههای خارج از کشور هم نتایج آنها را اعلام نکرده، کانون های زیست محیطی هم مسئله رادیواکتیوته بودن آب را مطرح می نمایند، نیز هزاران مسئله پشت پرده که فقط درآمد کشورهای صنعتی را در خرید ماشین آلات برای پمپاژ آب از اعماق بیش از دو هزار متر را تضمین می‌نماید، حتی این صداقت رسانه ای و آگاه نمودن متخصصین از روند کار را هم ندارند. تحلیل قصه پردازیهای وزارت نیرو در استان کرمان و در کنار این سرکار گذاشتنها، تمرکز بر چاه و چاه زنی بوده که امروزه به اعتراف خودشان سفره های آب زیرزمینی هم جواب کرده و در حد قلا شدن پیش رفته‌اند. خلاصه کلام اثبات می نماید که در عملکرد  وزارت نیرودر این استان محروم آثاری از عملکرد دانش بنیان و یا علم محور و جود نداشته و امیدی هم به تغییر رویه یا روش کاری آن وجود ندارد.

منحرف نمودن اذهان عمومی بر حفر بیش از ده هزار چاه و به غلط، عنوان کردن چاه های غیر مجاز ( بگوئیم چاه های وزارت نیرو)، لجام گسیختگی در اجرای طرح های بند انحرافی، سدهای خاکی، انتقال آب ناکارآمد و مخرب، عدم توجه به قنوات ارزشمندترین میراث استان و با اجرای طرح چاه به جای قنات، تشویق و هماهنگی و همکاری برای از مدار خارج نمودن هر چه بیشتر قنوات، تأمین آب ذوب مس و شرکت های اقماری آن، گل گهر و …و…. برای شستشوی سنگ ها از آب سفره های زیر زمینی، عدم توجه به مهار آب های سطحی با احداث سدهای خاکی زیر سی متر برای مهار سیلابهائیکه وسیله خسارت و ویرانی هر ساله در استان می شوند (مدل سد خاکی کریم آباد ماهان) بروز پدیده دریاچه در کلوتهای شهداد از سیلابهای حوزه ها و زیر حوزه های آبریزی که می توان با احداث سدهای خاکی، پخش سیلابها، آبخیزداری اصولی، حیات شهرهای زرند، راور، شهداد، اندوهجرد و روستاهای آنها را متحول نمود، و تولید و اشتغال بیکاران را معنی نمود. متأسفانه و در کنار آن بی برنامه بودن  وزارت نیرو در این استان پهناور،، همه و همه  نمودهای کاریش تصویر وزارت نیرو را در حد بنگاه معاملاتی چاه و چاه زنی  تعبیر و تفسیر می نماید.

انعکاس ریز به ریز مشکلات آب استان کرمان و راهکارهای حل آنها در بیش از یکصد گزارش رسانه ای در رسانه های تابناک کرمان، آبتاب، ایلنا، هفتواد کرمان، کاغذ وطن، صبح کرمان، کرمان امروز، راه آرمان کرمان، یک صفحه، مکاتبات مستقیم با استانداران قبلی (رئوفی، دهمره، نجار، رزم حسینی ، فدایی، زینی وند). وزارت نیرو حتی حاضر به پاسخ یک مورد هم نشده و یا پاسخی برای عملکرد ناهنجارشان ندارند.

بحث امروز در خصوص تأمین آب شرب استان است که بایستی از بارورکردن ابرها، انتقال آب از  سرشاخه های هلیل، انتقال آب از دریاها و خوزستان، چاههای ژرف تفکیک گردد، تحلیل های زمین شناسی و دانش بنیان ثابت کرده اند که آب شرب تمامی ساکنین استان کرمان درست در مجاورت سکونتگاههائی که نیاز دارند نهادینه شده و نیاز به تمرکز سیستم استانداری  به سوق دادن  آب منطقه ای و آب و فاضلاب به طرف آن گزینه ها می باشد.

پیشنهادات اجرائی

۱- استاندار محترم دستور اکید فرمایند که مجموعه گزارشات کارشناسی رسانه ای شده اینجانب را روابط عمومی جمع آوری و در جهت اجرایی نمودن راهکارهای ارائه شده برنامه ریزی وسرعت عمل نمایند.

۲- دره مورگن و دره بندر بعلیاباد سرآسیاب فرسنگی مشکل گشای تأمین آب شرب شهر کرمان هستند، ترتیبی اتخاذ گردد که نتایج مطالعات انجام شده اجرائی شوند.

۳- تمامی قنواتی که طرف قرارداد آب و فاضلاب بوده و اعلام از مدار خارج شدن آنها را نموده اند، مورد ارزیابی کارشناسی و برای احیاء و مرمت و توسعه آنها سریعاً اقدام اجرائی صورت گیرد.

۴- اجرائی نمودن طرح تأمین آب شرب به روش قنات کوه در دستور کار قرار داده و در گزینه های شناسائی شده به اجرا گذاشته شود.

۵- شناسائی تمامی چاه های عمیقی که در سطح شهر کرمان حفر شده اند، و آب سفره های زیر زمینی را پمپاژ و به خارج از شهر کرمان برای خرید و فروش و یا کشاورزی منتقل می نمایند، بدین ترتیب می توان جلوی فرونشستها، ترکها، شکافهای ایجاد شده در سطح شهر را محدود نمود و با تمهیداتی از آب آنها برای تأمین آب شرب شهر استفاده نمود.

                                                                   با تقدیم احترام

مهندس حسن اشرف گنجوئی

کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

                                                                                                                       

Email
چاپ