به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری جشن تولد کودکان مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از مرکز شبانه روزی ساختمان نیلوفر؛ به تاریخ ۱۷ اردیبهشت۱۴۰۱؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی. 

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ
آخرین اخبار