تاریخ انتشار :

برگزاری جشن تولد کودکان مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از مرکز شبانه روزی ساختمان نیلوفر؛ به تاریخ ۱۷ اردیبهشت۱۴۰۱؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی.