تاریخ انتشار :

نماز عید فطر در مؤسسه خیریه کهریزک

 

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری مراسم با شکوه نماز عید سعید فطر با حضور جمعی از توانخواهان و کارکنان آسایشگاه کهریزک به تاریخ ۱۳ اردیبهشت۱۴۰۱؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی.