تاریخ انتشار :

منشأ گرد و غبار کنونی خارجی است!

آبتاب: عضو هیات علمی و دانشیار گروه محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: “گرد و غباری که اکنون کشور را فرا گرفته منشاء خارجی دارد، اما خشکی و کاهش بارندگی در ایران نیز بر شدت آن تأثیر گذاشته است.”

مظاهر معین الدینی، با بیان اینکه به طور کلی دو دسته گرد و غبار وجود دارد که کشور ایران را در برمی‌گیرد، گفت: “یک دسته از این گرد و غبارها  تقریبا از بهمن ماه آغاز می‌شود و ممکن است تا اواسط خرداد ماه ادامه پیدا کند؛ گرد و غبارهایی هستند که از کشورهای همسایه از جمله عراق، اردن، سوریه و عربستان  که منبع فرسایش پذیر بادی محسوب می‌شوند و می‌توانند در اثر جریانات شدید بادی در بازه زمانی که گفته شده به ایران برسند و بخش‌هایی از کشور را تحت تاثیر خود قرار بدهند.”

وی با اشاره به اینکه از خرداد ماه تا زمانی که بارندگی آغاز می‌شود یعنی تقریبا مهر ماه و آبان ماه، گرد و غبارهای موجود در کشور بیشتر منشاء داخلی دارند؛ افزود: “فصلی که کشور تحت تأثیر گرد و غبار خارجی قرار دارد فصل بارندگی محسوب می‌شود، بنابراین اگر در این بازه زمانی بارندگی کمتر از حد مشخصی باشد منشاء گرد و غبار داخلی نیز بر آن تاثیر می‌گذارد و مزید بر علت خواهند شد.”

عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تصریح کرد: “خشکی و کاهش بارندگی که به صورت دوره‌ای طی دو سال اخیر در کشور وجود داشته منجر به فعال شدن یک سری از کانون‌های داخلی شده است، اما عمده گرد و غباری که در حال حاضر به کشور ایران رسیده مربوط به گرد و غباری است که در کشور عراق تشکیل شده و با جریانات شدید به مناطق مرکزی، شمال و شمال شرق ایران رسیده است.”

وی ادامه داد: “طبق پیش بینی‌های انجام شده درخصوص گرد و غباری که وارد کشور شده، این گرد و غبار به محض ورود به ایران از سمت کرمانشاه یا ایلام، با توجه به اینکه زاگرس رو به روی آن قرار گرفته تقریبا دو شاخه شده است.”

معین الدینی توضیح داد: “شاخه‌ای از این گرد و غبار وارد فلات مرکزی ایران مانند تهران و قزوین شده و همچنین بخش‌های شمالی کشور مانند آذربایجان شرقی و غربی و گیلان را تحت تأثیر خود قرار داده و در ادامه مسیر خود استان‌های سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی را نیز درگیر کرده، شاخه دیگر این گرد و غبار که در امتداد زاگرس به سمت جنوب آمده؛ استان‌های خوزستان و بوشهر را درگیر کرده است.”

     منبع: ایسنا