تاریخ انتشار :

سیزده به در، در مؤسسه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ از برگزاری جشن شاد نوروزی با اجرای گروه موسیقی و رقص در حیاط مرکزی ساختمان رز و لاله با حضور جمعی از سالمندان مراکز لاله، رز و گلها؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی.