تاریخ انتشار :

مخالفت مجلس با معافیت مالیاتی فرهنگیان و پزشکان مناطق محروم

نمایندگان مجلس در مصوبه ای با معافیت مالیاتی فرهنگیان و پزشکان مناطق محروم مخالفت کردند.

به گزارش آبتاب و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شیفت شب مجلس در جریان بررسی موارد ارجاعی بودجه ۱۴۰۱ از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس، جزء الحاقی ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۲ را حذف کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس ابتدا با جزء الحاقی ۱ بند الف تبصره ۱۲ موافقت کردند، اما در ادامه و  در مذاکرات جلسه نوبت عصر بر این مهم تأکید شد که تصویب این جزء نیازمند دو سوم رأی نمایندگان است، بر همین اساس این جزء باری دیگر به رای نمایندگان گذاشته شد ولی رأی کافی را کسب نکرد.

اکنون در شیفت شب مجلس نیز نمایندگان پیشنهادات خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند و هیچکدام از پیشنهادات رأی لازم را کسب نکرد، در پایان نیز حذف این جزء به رأی گذاشته شد و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

بر اساس جزء الحاقی۱ بند الف تبصره ۱۲ که حذف شد، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف  دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.

در ادامه نیز جزء الحاقی ۲ این بند به رأی گذاشته شد و رأی کافی را کسب نکرد و در ادامه حذف آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. بر اساس جزء الحاقی۲ که حذف شد، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخشهای دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰%) هستند.