به اعتلای کشورمان معتقدیم

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور

شرایط کرونا در کشور نزولی به نظر می‌رسد، اما نزدیکی تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ و رعایت پایین پروتکل‌های بهداشتی، می‌تواند زنگ خطری برای ایجاد قله‌ای دیگر در پیک ششم باشد و به این ترتیب آمارهای کرونا را مجددا به سرعت افزایشی کند.

     به گزارش آبتاب و به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت بهداشتی ها، موج ششم بیماری کرونا به طور نسبی در کشور مهار شده است و تعداد شهرهای قرمز رو به کاهش گذاشته است. به طوری که در حال حاضر بر اساس آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی در کشور، از ۱۸۴ هفته گذشته به ۱۴۸ شهر کاهش یافته است. همچنین  ۱۹۶ شهر در وضعیت نارنجی،  ۱۰۱ شهر در وضعیت زرد و سه شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

با این حال اما، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ (از چهار تا ۱۴ اسفند ماه)، همچنان پایین و بالغ بر ۵۸.۳۱ درصد بوده است؛ موضوعی که با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و آغاز سفرها در کشور می‌تواند خطر انتقال بیماری را بیشتر کند. آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان حوزه سلامت و اپیدمیولوژیست‌ها، خطر بروز پیکی جدید از بیماری با ساب واریانتی از خانواده امیکرون و با نام BA.2 وجود دارد.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از چهار تا ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی چهارم تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۱.۸۰ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه با ۶۹.۱۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان قم با ۵۲.۵۴ درصد بوده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۱.۸۰ بوده است که سالن‌های سینما و تئاتر با ۹۷.۱۴ درصد بیشترین میزان رعایت و نانوایی‌ها با ۵۶.۹۱ کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور چهار تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۵.۷۳ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان خراسان جنوبی با ۶۴.۵۱ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۴۶.۴۸ درصد بوده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۵.۷۳ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۱۲ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۷.۳۷ درصد است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از چهارم تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۷.۰۴ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان مرکزی با ۶۶.۸۷ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۴۳.۸۳ درصد بوده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۷.۰۴ درصد بوده که دانشگاه‌ها با ۸۷.۹۶ درصد بیشترین درصد رعایت و تالارهای پذیرایی با ۴۸.۲۴ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از چهارم تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۶۰.۶۵ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان یزد با ۶۹.۸۷ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۴۹.۴۵ درصد بوده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۶۰.۶۵ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۷.۵۶ درصد در صدر رعایت تهویه مناسب و مراکز ورزشی با ۵۴.۱۷ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

در عین حال وضعیت واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ چهار تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۲۳۳۲۶ مورد بازرسی انجام شده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

همچنین طی این مدت تعداد ۳۷۲۴۱ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۲۷۱ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

گزارش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازگشایی مدارس

تعداد کل مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بالغ بر ۱۳۵۸۵۶ مدرسه است. از چهار تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز ۵۱۶۸ مورد بازرسی انجام شده است.

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

     چالش‌های مهم  وپر خطر در مدارس

– متناسب نبودن فضای کلاس‌ها با تعداد دانش آموزان (پذیرش بیش از حد ظرفیت کلاس)

– عدم رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین دانش آموزان

– عدم رعایت چیدمان صندلی بر اساس فاصله

– عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش آموزان کارکنان مدرسه

– فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه وجریان هوا در کلاس‌ها

– تجمع والدین در مقابل ورودی وخروجی مقابل مدارس

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

رعایت ۵۸ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور / نانوایی‌ها در قعر رعایت بهداشت فردی

 

Email
چاپ
آخرین اخبار