به اعتلای کشورمان معتقدیم

قرنیه مصنوعی ایرانی ساخته شد

دکتر سعید حیدری کشل، مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهدطب نوتریکا و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: “این فناوری حاصل تلاش چهار سال تلاش محققان ما است که امسال وارد فاز بالینی شده یا به عبارتی به مرحله پیوند در انسان رسیده است.”

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۰ پیوند قرینه با استفاده از این محصول ایرانی انجام شده است، بیان داشت: “در حال دریافت مجوز استفاده از این محصول از وزارت بهداشت هستیم که امیدواریم به زودی این مجوز صادر شود.”

حیدری با اشاره به اینکه قرنیه مصنوعی می تواند جایگزین مناسبی برای پیوند قرنیه طبیعی باشد، گفت: “برای ساخت این محصول فناورانه، از تکنولوژی های روز مانند هوش مصنوعی و چاپگر سه بعدی استفاده شده که این موضوع وجه تمایز محصول ایرانی با مشابه خارجی است. با ساخت این محصول، ایران هم جزو معدود کشورهایی قرار گرفت که به این فناوری دست یافته اند. این کار در کشورهای منطقه انجام نمی شود و تنها برخی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا به این فناوری دست پیدا کرده اند.”

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کیفیت مناسب این محصول فناورانه ایرانی اشاره کرد و گفت: “این محصول ایرانی در حد مشابه خارجی خود است.”

    جذب توریسم درمانی/ رفع نیاز اعزام بیمار به خارج از کشور 

وی با بیان اینکه تولید این محصول داخلی نیاز به اعزام بیمار به سایر کشورها را رفع می کند، افزود: “در حال حاضر، عدم دسترسی به قرنیه مصنوعی برای برخی از بیماران ایرانی مشکل ایجاد کرده است و برخی از آنها برای استفاده از این محصول فناورانه به کشورهای پیشرفته اعزام می شوند؛ اما با تولید این محصول می توان بیماران نیازمند را در داخل کشور درمان کرد.”  

حیدری با اشاره به اینکه با تولید انبوه این محصول، امکان تأمین قرینه مصنوعی در کشور فراهم شده است، ادامه داد: “این موضوع در توسعه توریسم درمانی بسیار مناسب است و با توجه به قیمت تمام شده پایین تر از مشابه خارجی به خصوص نمونه آمریکایی، زمینه توسعه توریسم درمانی در کشور فراهم می شود.”

Email
چاپ
آخرین اخبار