به اعتلای کشورمان معتقدیم

تحلیل همایش قنات میراث ماندگار ایرانیان (۱۶ الی ۱۸ بهمن ماه) هتل جهانگردی کرمان

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی  و محقق تأمین آب

در فرهنگ لغت، نیز در افواه عمومی همایش، معنی و مفهوم به نمایش گذاشتن دستاوردهایی نوین و بدیع است، که برگزار کننده همایش برای آن برنامه ریزی می نماید. دعوت از ارگانهای مختلف در همایش نیز به همین منظور میباشد. حضور مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در ارتباط با همایش قنات بعنوان متولی قنوات استان، یعنی به نمایش گذاشتن عملکرد ارگانی دولتی که از سال ۱۳۷۴ با رسمیت پیدا کردن طرح ملی قنوات و تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی به ترتیب سالها (۷۴,۷۵,۷۶,۷۷,۷۸,۷۹……………..۹۷,۹۸,۹۹, تا سال جاری ۱۴۰۰) مبالغ اعتبارات بیت المال اخذ شده و یا ورود برای قنواتی که کار احیاء و مرمت بر روی آنها اجرائی شده، با ذکر نام و مکان آنها، تحقیقاتی که بصورت تجربی برای سهل و آسان شدن کار احیاء و مرمت قنوات انجام شده، نتایج این تحقیقات و نهایتاً اظهار نظرات و پیشنهادات برای سرعت پیدا کردن کار احیاء قنوات همراه با مستندات در همایش به نمایش گذاشته شود.

اینکه در همایش قنات،  شرکت کنندگان در آن، محصل فرض شوند و شروع به بیان توضیحات تئوریک پاورپوینت شده داده شود منطبق با روح و معنی همایش نبوده و نوعی فرصت طلبی برای فرار از بیان وقایع و توهین به راه و رسمی که شهدا و جانبازان انتظار دارند، محسوب میشود.

اطلاعات مستند صحرایی از قنات همسیچ واقع در شهرستان زرند، بکار گرفتن پیمانکار غیر بومی با کارگر افغانی، حیف و میل کردن اعتبارات و سیاه بازی با پخش گل و لای دور حلقه چاهای میله ای، دخالت ندادن میراب ها و حق آبه بران، به همین ترتیب در قنات کهن راور و حتی در اینجا پیشرفته تر و حتی در اینجا به کار بردن بیل مکانیکی و تخریب بنیادی قنات با قطع ارتباط همیشگی بخش زهکوم قنات، نیز در قنات راویز رفسنجان، بدون تطبیق شرح خدمات تنظیم شده در قرارداد با هماهنگی حق آبه بران با واقعیت های اجرائی قنات مطروحه و…..و…..و……و….، و در خصوص قنات قناتغستان در اجرای ورودی کانال به ارتفاع بیش از هفتاد سانتی متر بالاتر از کف مظهر قنات و یا در قنات بعلیاباد سرآسیاب فرسنگی، با اجرای بتن ریزی کف کانال با ارتفاع بیش از شصت سانتی متر بالاتر از کف مظهر قنات، و پس زدن آب در کوره ها و انجام ریزش های جانبی، که حق آبه بران ناگزیر به شکستن این سازه های بتنی طراحی و اجرا شده از طرف مدیریت آب و خاک شدند، و …و…و… همه و همه نشان دهنده این مسئله هستند که مدیریت آب و خاک در ارتباط با قنوات با توجه به مسئولیتی که داشته و سهم اعتبارات بیت المال ترک فعل نموده است. برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای منطبق با اصول قنات و قنات داری در همایش های بعدی بهتر است قبلاً نهادهای بازرسی و نظارتی ورود و پس از کنترل عملکرد مدیریت آب و خاک در سراسر استان و رسانه ای نمودن آنها همراه با مصاحبه و نظر خواهی از کشاورزان هر رشته قنات امور اجرائی زیر را در دستور کار خود قراردهند:

۱- تشکیل گروه کارشناسی قنات و بازدید از کلیه عملکردهایی که به  جای احیاء قنوات تخریب قنوات را به دنبال داشته.

۲- برنامه ریزی برای عذرخواهی از حق آبه بران قنوات مربوطه و تلاش برای احیاء و مرمت مجدد آنها.

۳- تهیه پاورپوینت هایی که مکانیزم اعتبارات ورودی برای احیاء و مرمت قنوات را به مدیریت آب و خاک و دسته بندی آنها را برای هزینه بر روی قنوات، نقش هزینه ها در افزایش آبدهی را نشان داده و رسانه ای نمایند.

۴- تنظیم شناسنامه  قنوات از سراسر استان همراه با درج مسائل و مشکلات  قنوات، راهکارهای اجرائی.

Email
چاپ