به اعتلای کشورمان معتقدیم

بررسی ارتباط طلاق با مرگ و میر

آمارها نشان می دهند که طلاق در میان مردان میانسال، مرگ و میر بیشتری به همراه دارد.

     مترجم: ماندانا قدیانی

 مطالعات زیادی روابط میان فروپاشی زندگی زناشویی (طلاق یا جدایی) و مرگ و میر را بررسی نموده اند. یافته ها اشاره بر آن دارند که میزان مرگ و میر در میان افراد طلاق گرفته یا جدا شده بیشتر است، زیرا شیوع مرگ و میر بسته به بعضی ویژگی های اجتماعی – جمعیت شناختی فرق می کند و برخی مطالعات نشان داده اند که مردان مسن طلاق گرفته یا جدا شده بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند. مطالعه ی موجود، تکنیک های فراتحلیلی و متارگرسیون را بر ۱۰۴ پژوهش که در مورد ارتباط فروپاشی زندگی زناشویی و مرگ و میر انجام شده بودند به کاربرد تا میانگین نسبت خطر برای مرگ و میر را مشخص کند. این مطالعات بین سالهای ۲۰۱۱-۱۹۵۵ در ۲۴ کشور مختلف بر روی بیش از ۶۰۰ میلیون نفر اجرا شده بودند که در این تحلیل ها، عوامل بالقوه مخل (از قبیل: حجم نمونه، منطقه جغرافیایی، سن، ویژگی های طرح تحقیق) کنترل شدند. نتایج دلالت بر این داشتند که خطر مرگ و میر در میان افراد طلاق گرفته یا جدا شده در مقایسه با اشخاص متأهل ۳۰% بالاتر بود که این احتمال خطر برای مردان معادل ۳۷ % و بیشتر از احتمال آن برای زنان (۲۲ %) بود. تعامل معناداری میان سن و جنس وجود دارد، بدین شکل که وقتی سن مردان بالا می رود احتمال خطر مرگ و میر کاهش می یابد زیرا این رابطه برای مردان شدیدتر است به طوریکه مردان طلاق گرفته یا جدا شده جوان (بین سنین ۴۹-۴۰) میزان مرگ و میر بالاتری دارند.

     کاربرد بالینی: به نظر می رسد رابطه میان فروپاشی زندگی زناشویی و مرگ و میر بر حسب زیر گروه جمعیت تغییر می کند و به خصوص مردان میانسال طلاق گرفته در بالاترین خطر مرگ و میر قرار دارند که توجیه این امر می تواند بیانگر این واقعیت باشد که پس از طلاق یا جدایی بیشتر احتمال دارد مردان به طور کلی دچار فقدان حمایت و ارتباط های اجتماعی گردند و این نتایج به خصوص از این نظر مهم اند که قبلاً تصور میشد مردان مسن تر با فروپاشی زندگی زناشویی در بالاترین درجه خطر مرگ و میر قرار دارند. گرچه متخصصان بالینی معمولاً به سلامت و عملکرد بیماران طی فرآیند جدایی یا طلاق توجه میکنند، این نتایج آنان را ترغیب می سازد تا توجه ویژه ای به این زیر گروه از بیماران داشته باشند و شاید بتوان گفت که در درمان آنان بایستی تمرکز بر روی ایجاد حمایت اجتماعی باشد.

     منبع:

Shor, E., Roelfs, D. j., Bugyi, P.,& Schwartz, J. E. (2012). Meta-analysis of Marital dissolution and mortality: Reevaluating the intersection of gender and age. Social Science and Medicine, 75, 46-59.   

Email
چاپ
آخرین اخبار