تاریخ انتشار :

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

مرور تحولات آب و هوائی کره زمین از زمان، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه، فصل و سال ساخته است. حساب لحظات گذر زمان با تحرک، تحول و نوآوری به نوعی عجین شده که فصول بهار، تابستان، پائیز، زمستان را معنی نموده است. توازن و تعامل پارامترهای درجه حرارت (حداقل، حداکثر)، میزان بارندگی، برف، موقعیت جغرافیایی در سراسر گیتی، نوع بارآوری، محصولات زراعی و باغی را رقم می زنند. علم و دانش با ورود به تمامی عرصه های جهان هستی و پیدا کردن شناخت، در طی قرون متمادی با رصد نمودن مکانیزم تحولات، جایگاه بهتر زندگی کردن بشر را در نظام هستی به روز تکامل بخشیده، دست آوردهایی را که به وضوح در ارتباط با کشاورزی، صنعت مشاهده می نمائیم. نیز شکل کره زمین، موقعیت پستی و بلندیها، دریاها، خشکیها متناسب با زمان در حال تغییر و تحول بوده و هست. زلزله ها، پیشروی و یا عقب نشینی دریاها، فعالیت گسلها، همه همه به لحظه به بشریت اعلام وجود و فعالیت خود را اثبات می نمایند، ولی مرور تحولات سیلابها و استان کرمان بلافاصله پس از هر بارندگی و سیلاب هم تعریف شده و برای آحاد ساکنین قابل پیش بینی و اظهار نظر می باشد. وقوع بارندگی و سیلاب یعنی تخریب پلها، جاده ها و حاصل تلاشهای شبانه روزی کشاورزان و یا منازل مسکونی، تکرار این پدیده به موازات توسعه دانشگاه ها، ارگانهای دولتی و در رأس آنها نقش وزارت نیرو را در اذهان عمومی احیاء می نماید، و سؤال برانگیز است، واحدهائی که نقش آنها در استان کرمان در ارتباط با کاهش اثرات تخریبی سیلابهاست به ازاء سرمایه هایی که به آنها اختصاص داده می شود، چه بوده و چیست؟ تعجب و تأسف زمانی شدت خارق العاده پیدا می کند، که به جای تحلیل کیفیت عملکردشان نسبت به سال و یا سال های قبل، هم صدای با مردم عام شده و آمار خسارت و ویرانی ناشی از سیلاب را تنظیم و با ارتباطات کاسبکارانه ای که با رسانه ها دارند، اظهارنظرهای خبری می نمایند؛ چرا این ارگانهای مسئول آنجا که مردم مشکلات و نارسائی های سیلابها را لمس می کنند عملکرد و یا شرح وظایفشان را همراه با تحول و تغییر نسبت به گذشته تشریح نمی کنند؟ چرا عملکرد مراکز مسئول برخلاف نظام هستی به جای انتخاب مسیر تکمیلی، سیر تکراری تخریبی را دارد؟ وزارت نیرو برای چنین سهل انگاریهایی  چه جواب قانع کننده ای را دارد؟