تاریخ انتشار :

مهمترین پیش بینی ها برای یکسال آینده

     نویسنده: حامد پاک طینت

۱.کشورهای ثروتمند از همه گیری کرونا به سمت بیماری فصلی حرکت می کنند.

۲. باج افزارها به شدت رشد خواهند کرد.

۳. از شدت تورم جهانی کاسته خواهد شد.

۴. قوانین مربوط به رمز ارزها وضع خواهد شد.

۵. بازارهای مالی در اروپا و ژاپن صعودی خواهند بود.

۶.برنامه های بیشماری مرتبط با متاورس شکست خواهند خورد!

۷. محیط زیست دوباره موضوع روز می شود.

۸. نوسان در قیمتها شدیدتر میشود!

۹. رشد مطلوب اقتصادی چین مورد تردید است!

۱۰. بهره های بانکی رشد می کند.

۱۱. پروژه های NFT و WEB3 فناوری روز می شوند.

۱۲. رمز ارزها به گسترش خود ادامه می دهند.

۱۳. مشکلات زنجیره تامین کمی بهبود می یابد.

۱۴. رشد اقتصادی ۴% جهانی محقق می شود.

۱۵. صنعت خودرو، برقی تر خواهد شد!

۱۶. بازار جهانی مسکن، داغ می ماند !

۱۷. بازار تغییر شغل داغ می ماند!

۱۸. تنش های ژئوپولتیک منطقه ای و بین المللی شعله ورتر خواهد شد.

      منبع: ایران امروز