تاریخ انتشار :

واکسیناسیون گروه سنی پنج تا ۱۱ ساله ضروری است

آبتاب: دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ واکسیناسیون علیه ویروس کرونا بویژه گروه سنی پنچ تا ۱۱ ساله را یکی از الزامات و ضروریات عنوان کرد وگفت: اگر مدارس بازگشایی شوند و این گروه سنی واکسینه نشوند، با توجه به اینکه امیکرون در گروه‌های سنی پایین‌تر بیشتر مشاهد می‌شود، می‌تواند باعث پیک جدید شود.

دکتر حمید رضا جماعتی در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار شد، بار دیگر نسبت به پیک کرونا در چند هفته آینده هشدار داد و اظهار داشت که توصیه اعضای کمیته علمی این است که مردم حتما دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند.

وی تزریق دز سوم واکسن کرونا را ضروری دانست و افزود: تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر دُز سوم واکسن را در کشور تزریق کرده اند و حتما باید ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر، نوبت سوم را تزریق کنند. دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با تشریح محورهای جلسه امروز کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ گفت که این جلسه با محوریت تقویت واکسیناسیون و تست های تشخیصی برگزار و آخرین اطلاعات و وضعیت شیوع امیکرون در جهان و ایران بررسی شد. جماعتی ادامه داد: با توجه به شیوع سویه جدید در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در کشورهای همسایه ایران از جمله بحرین و کویت به نظر می رسد که در چند هفته آینده شاهد پیک کرونا با امیکرون در کشور باشیم. در این جلسه همچنین بر تکمیل واکسیناسیون ۱۲ تا ۱۸ ساله ها تأکید شد و این رده سنی دُز سوم را حتماً تزریق کنند، چراکه شیوع امیکرون در افراد جوان تر بیشتر است و بنابراین واکسیناسیون این گروه سنی، اهمیت بسیار زیادی دارد.  

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با بیان این که همچنین در جلسه امروز بر لزوم واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ ساله تأکید شد، گفت که در جلسه کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، لزوم واکسیناسیون این گروه سنی به چند دلیل مورد تأکید قرار گرفت، نخست تمام دنیا واکسیناسیون این گروه سنی را انجام داده اند یا در حال انجام هستند و بر اساس مطالعات انجام شده، کارایی واکسیناسیون در این گروه سنی به اثبات رسیده و عوارض بسیار کمی هم داشته است و با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران را گروه سنی پنج تا ۱۱ ساله تشکیل می دهد، واکسیناسیون این گروه سنی می تواند از بروز پیک بیماری و چرخش ویروس در جامعه پیشگیری کند.

وی افزود: “همچنین با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس مطرح است، انجام واکسیناسیون یکی از الزامات و ضروریات است. اگر مدارس بازگشایی شوند و این گروه سنی، واکسینه نباشند و همچنین با توجه به اینکه امیکرون در گروه های سنی پایین تر، بیشتر دیده شده بنابراین می تواند باعث شیوع کرونا شود. مطالعات در برخی کشورها نشان داده که در کودکان حدود ۳۰ درصد بر اثر امیکرون گرفتار شده اند و یک سوم از آنها در بیمارستانها، بستری شده اند، لذا اگر مدارس بازگشایی شوند و دانش آموزان واکسینه نشوند، در صورتی که نیاز به آی سی یو داشته باشند، می تواند منجر به بحران شود، بنابراین ضرورت واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال، باز هم مورد تأکید کمیته علمی کشوری کرونا قرار گرفت.  

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ گفت: با توجه به اینکه امیکرون در کشور در حال شیوع است و در دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک می رسد، کمیته علمی کشوری کرونا تأکید دارد که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به تعویق بیفتد و بازگشایی انجام نشود تا مشخص شود که وضعیت کشور چگونه است. پیش بینی های متخصصین آمار و اپیدمیولوژی و کمیته علمی این است که در دو تا سه هفته آینده با پیک امیکرون در کشور روبرو می شویم، بنابراین بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، معقول و منطقی نیست.  

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ها و آزمایش های انجام شده تا کنون حدود ۵۰۰ بیمار مبتلا به امیکرون در کشور شناسایی شده و ۲۷ درصد از کل تست های انجام شده و ویروس های بررسی شده در هفته گذشته، امیکرون بوده و این نشان می دهد که در چند هفته آینده می تواند به پیک برسد.  دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ یادآور شد که یکی از مواردی که اعضای این کمیته علمی تأکید ویژه ای بر آن دارند، لزوم واکسیناسیون آنفلوآنزا در افراد در معرض خطر است، چون تعدادی از افرادی که در بیمارستان ها بستری و به عنوان امیکرون در نظر گرفته شده و حتی در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند، مبتلا به آنفلوآنزا بوده اند، بنابراین در این جلسه بر لزوم واکسیناسیون آنفلوآنزا تأکید شد.