به اعتلای کشورمان معتقدیم

خسته نشدید!

     نویسنده: مینو خالقی

آقایان و خانمهای مجلسی
الان همه مشکلات مملکت حل شده بود و مانده بود موضوع نگهداری حیوانات خانگی! یا جابه جایی آنها توسط اتومبیل؟ میخواهید رشته دامپزشکی تخصص حیوانات کوچک، را هم از دانشگاهها جمع کنید که خیالتان راحت شود؟ میخواهید رشته دامپزشکی صرفاً به “دامپروری” تغییر یابد تا آتش خشمتان نسبت حیوانات خانگی فرو نشیند؟ اگر الان مجلسی دیگر به غیر مجلس انقلابی تان سر کار بود، بیچاره اش نمیکردید که در بحرانهای اقتصادی مردم ، وقت و انرژی و پول مجلس را صرف چنین طرح های بی بنیانی و غیر کارشناسی ای می کنید؟!
راستی مرغ و خروس و کبوتر و… را هم در طرح “وزین تان” از یاد برده اید …. بالاخره برخی هنوز در خانه شان جوجه و مرغی دارند که بلکه تخم مرغی بگذارد و بچه هایشان هر شب، سر گرسنه زمین نگذارند… آنها را از قلم انداخته اید؟ اول که از حقوق ما کاربران فضای مجازی بینوا به بهترین وجه ممکن صیانت نمودید! بعد فرمودید همه پیامبران چند همسر داشته اند! بعد در مورد فرزند آوری به خصوصی ترین حریم مردم بدون هرگونه امکانات و مشوق های “کارآمد تولید نسل ( مقصودم همان مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است که کلا فراموش کرده اید)، دست اندازی کردید. بعد به موضوعات مهمی همچون “عدم پخش سریال های کره ای!” به عنوان ضمانت اجرای قوی بلوکه کردن پولمان در کره پرداختید؟ بعد سخنرانی ها پیرامون ریش گذاشتن آقایان آغاز شد که احتمالاً عن قریب در مجلس به جرم انگاری آن هم مشغول میشوید…
حضرات ایران بیش از هر کشوری جرم انگاری دارد… جرم … جرم … جرم… مجازات… یک هزار و هشت ماده بس نیست که مکرر و مکررات به تعزیرات اضافه می نمایید؟
خودتان از این کارهای خودتان خسته نشدید؟!

 

Email
چاپ
آخرین اخبار