تاریخ انتشار :

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

    خبرنگار: سید کمال الدین میر عباسی

اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که قرار است سرنوشت هزاران قراردادی و پیمانکاریِ نهادهای عمومی، دولتی و نیمه‌دولتی را تغییر داده و امکان تبدیل وضعیت این نیروها و حذف شرکت‌های واسطه را فراهم نماید، از شهریور ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس معطل مانده است؛ حالا به نظر می‌رسد همین هفته این طرح تعیین تکلیف می‌شود.


در ارتباط با «الحاقیه‌های احتمالی طرح» این الحاقیه‌ها صد درصد به نفع کارگران و جامعه‌ی هدف طرح است؛ در یکی از ماده‌های طرح، ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. الحاقیه‌ها شمول طرح را گسترده‌تر از وضعیت فعلی خواهد کرد و به نفع جامعه‌ی هدف و افراد مشمول خواهد بود.


ما اخیراً گزارشاتی از مخابرات، دانشگاه‌ها، کارگزین آنلاین وزارت نیرو و برخی نهادهای دیگر که شرکت‌های پیمانکاری در آن‌ها مشغول به کار هستند، داشته‌ایم که خواستار قرار گرفتن ذیل این طرح شده‌اند؛ ما با این الحاقیه‌ها می‌خواهیم نیروهای شرکتی و قراردادی این نهادها را در طرح بگنجانیم که به امید خدا هیچ نهادی از قلم نیفتد. در مورد صحن علنی و مراحل تصویب در آن، نمی‌توان قولی داد یا پیش‌بینی دقیق داشت، ولی قطعاً بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان می‌رسد و طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.