تاریخ انتشار :

خبرنگاری که باعث سقوط دیوار برلین شد، درگذشت

آبتاب: ریکاردو اهرمان، خبرنگار ایتالیایی در سن ۹۲ سالگی درگذشت. او به دلیل پرسش سرنوشت‌ سازش که باعث شد آلمان شرقی
کمونیست دیوار برلین را بگشاید در خاطره‌ها خواهد ماند.

اهرمان بود که در سال ۱۹۸۹ سخنگوی دولت آلمان شرقی، گونتر شابفسکی را واداشت تا توضیح دهد سفر شهروندان به خارج از آلمان
شرقی مجاز است و هنگامی که اهرمان اصرار کرد تا بداند از چه زمانی مجاز خواهد بود، شابفسکی ناگهان اعلام کرد «از الان، از همین
حالا». و در فاصلهٔ چند ساعت دیوار برلین فروریخت.

اهرمان سال‌ها بعد گفت به خوبی متوجه بود که حرف شابفسکی چه نتیجه‌ای خواهد داشت و پیامی فوری به ادارهٔ مرکزی خبرگزاری آنسا در رم فرستاد: «دیوار فروریخته». خبر به سرعت همه‌ جا پیچید و هزاران نفر از اهالی آلمان شرقی گروه گروه راهی دیوار برلین
شدند و نگهبانان حیرت‌زده هم دروازه‌های کنترل را باز کردند تا مردم بگذرند.