تاریخ انتشار :

حذف دفترچه‌های بیمه

     نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

ظاهراً، حذف دفترچه های کاغذی بیمه در مراحل نهایی است. گام اصلی در این زمینه را مرحوم دکتر نوربخش و دکتر سالاری، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی برداشته اند. به هر روی، چند نکته را می‌توان‌ در این زمینه مطرح کرد:

یک. حذف دفترچه های کاغذی خدمت بزرگی به شهروندان است، زیرا از مراجعات مکرر آنها برای تمدید و تعویض دفترچه پیشگیری می کند.

دو. مصرف کاغذ و قطع درختان را کاهش می دهد.

سه. فساد در نسخه‌پیچی و فروش غیرمجاز دارو را کمتر می کند.

چهار. نظارت‌پذیری پزشکان و داروخانه‌ها و…. بیشتر می‌شود.

پنج. با نسخه‌پیچی الکترونیک، ممکن است اسرار بیماران بیش از گذشته در معرض افشا قرار گیرد، اما این دلیل خوبی برای مبارزه با نسخه‌های الکترونیک نیست. یاد بگیریم از برخی عادات مضر فاصله بگیریم.

شش. با توجه به تعدد کارت های شهروندان، شاید، کارت ملی بتواند حامل خوبی برای نسخه‌های الکترونیک باشد.

هفت. کارت حیاتی (vitale)، از دو دهه پیش در کشورهایی مانند فرانسه ظاهر شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از تجارب این کشورها برای کاهش هزینه‌ها و نیازمودن آزموده‌ها ضروری است و هیچ ربطی هم به لیبرالیسم خبیث و غرب‌زدگی و شرق‌زدگی ندارد. اگر در حوزه حکمرانی استفاده از تجربه‌های بشری را ننگ و عار می‌دانیم، در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری چندان مبهم و دشوار نیست.

هشت. شیوه اجرای روند حذف نسخه کاغذی باید به گونه ای باشد تا کمترین نارضایتی را در بین شهروندان ایجاد کند والا ممکن است با بلندشدن صدای برخی اعتراض‌ها مدیران مربوطه نسخه هرگونه الکترونیک‌سازی را چنان بپیچند که تا دو قرن آینده کسی جرأت سخن گفتن پیرامون آن را نداشته باشد.