به اعتلای کشورمان معتقدیم

آب و فاضلاب و قنات عباس آباد سرآسیاب فرسنگی

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

سرآسیاب فرسنگی یا بخش چهار فعلی شهر کرمان ،هشت رشته قنات دارد که یکی از آنها به نام قنات عباس آباد و مادرچاه آن در دامنه رشته کوههای بندر بعلیاباد واقع شده است. گستردگی، ساختار زمین شناسی از جنبه های شیب و امتداد، جنس سنگ ها، سبب شده که چاه گمانه اولیه به خوبی از منطقه کوهستانی تغدیه گردد. موقعیت کوره قنات از محل مادر چاه  تا مظهر  قنات به گونه ای توسط استادکاران قرنها قبل طراحی و اجرا شده است، که سراسر کوره قنات در مناطق زهدار و یا تران قرار دارد، آنهم با امکانات عصر و زمانی که اجرا شده است.  چگونگی انتخاب محل مادر چاه، چاه های میله ای و عبور دادن کوره قنات از زیر بستر رودخانه فصلی سراسیاب به ساحل سمت راست جریان سیلابها، نیز موقعیت مظهر قنات، قنات مطروحه را در ردیف شاهکارهای قناتهای احداث شده استانمان قرار داده است. آبدهی این قنات همواره بیش از پنجاه لیتر در ثانیه و در محل مظهر به کانال انتقالی آب سرآسیاب اضافه میشده است. شدت کمبود آب شرب در سرآسیاب فرسنگی منجر شد که شورای کشاورزی تصمیم به لوله گذاری و انتقال آب قنات مطروحه با فاصله بیش از ده کیلومتر را بگیرد. اینکار عملی و از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۸۰ با هماهنگی آب و فاضلاب آب شرب ساکنین سرآسیاب فرسنگی  را تأمین می نمود. از سال ۱۳۸۰ آب و فاضلاب رسماً مسئولیت قنات را به عهده و  قراردادی که بخشی از درآمد حاصل از فروش آب قنات را به احیاء و مرمت قنوات (هشت گانه) سرآسیاب اختصاص دهد، منعقد گردید. به این ترتیب ورود آب از مظهر قنات به لوله انتقال آب و شبکه آب شهر کرمان زیر نظر  آب و فاضلاب به گونه ای انجام گرفت که نوسان آبدهی مشخص نمی باشد. اعتباری هم که قابل برای لای روبی سایر قنوات باشد هرگز از طرف آب و فاضلاب ارائه نگردید. در آخرین جلسه حق آبه بران اولیه قنات عباس آباداست با هماهنگی حاج آقا سید نصرالله گنجعلیخانی در دفتر مدیر عامل برگزار شده، اعلام شده که تنها پنج لیتر در ثانیه آب دارد و ارزش تأمین آب از این قنات و هر قناتی را منفی نشان داده است.

از ریاست محترم جمهوری اسلامی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رئیسی تقاضا داریم دستور فرمائید به مسائل ذیل رسیدگی شود.

۱- محاسبه بدهکاری آب و فاضلاب از زمان عقد قرارداد تا این تاریخ.

۲- عقد قرارداد جدید براساس آبدهی قنات عباس آباد و پرداخت به موقع ماهیانه.

۳- ارزیابی کارشناسی از موارد خسارات وارده به قنات و احیاء  و مرمت آن توسط آب و فاضلاب.

Email
چاپ