به اعتلای کشورمان معتقدیم

رازهای موفقیت از نگاه نلسون ماندلا

۱. موفقیت به معنی پیش رفتن است نه لزوماً به یک نقطه پایان رسیدن.

۲. شک هایت را باور نکن و هرگز به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی می کنید.

۳. شادترین مردم لزوما کسی که بهترین چیزها را دارد نیست، بلکه کسی است که از چیزهایی که دارد بهترین استفاده را می کند.

۴. اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد.

۵. زمینه ها و شرایط خانوادگی و اجتماعی بر آنچه که هستم تأثیرگذار بوده اند اما من خودم مسئول آنچه خواهم شد هستم.

۶. من باور دارم که گاهی هنگاهی که عصبانی هستم حق دارم که عصبانی باشم، اما این به من این حق را نمی دهد که ظالم و بی رحم باشم.

Email
چاپ
آخرین اخبار