به اعتلای کشورمان معتقدیم

آلودگی شدید آب ارس توسط نیروگاههای ارمنستان

آلودگی شدید آب آراز توسط نیروگاههای ارمنستان باعث تغییر رنگ این رود بزرگ و حیاتی مردم شد. مردم منطقه مغان و برخی شهرهای استان همجوار آب های آشامیدنی و آبیاری زمین های کشاورزی خود را از این رود بزرگ تأمین میکنند. 

در حالی که ارمنستان چندین سال است با حرکت غیرانسانی خود پساب های سرطان زای کارخانه های خود را به رود آراز میریزد، فقط این عمل ارمنستان باعث شده شیوع سرطان گوارشی در پارس آباد مغان افزایش یابد و این منطقه رتبه نخست سرطان گوارشی را در کشور داشته باشد و حتی دهها نفر از مردم این منطقه بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند. امیدواریم با گذشت ۱۵ سال از این اتفاق تلخ مسئله آب که مهم ترین بحث مردم دشت مغان است حل شود. پیش تر دادستان کل کشور از پیگیری و تشکیل هیئت ویژه بررسی آلودگی رود ارس در ایران و ارمنستان خبر داده بود.

     منبع: پیج مغان آنلاین

Email
چاپ