به اعتلای کشورمان معتقدیم

مقصر بحران آب و هوایی چه کسی است؟

بر اساس نظرسنجی جدید YouGov که توسط @guardian_us ،@vicenews و @coveringclimate انجام شده است، اکثریت آمریکایی ها می خواهند ببینند که شرکت های نفت و گاز به دلیل دروغ پردازی در مورد بحران آب و هوا و کمک به گرمایش جهانی مسئول شناخته می شوند. بر اساس نظرسنجی جدید YouGov که توسط گاردین انجام شده است، اکثر آمریکایی‌ها می‌خواهند شرکت‌های نفت و گاز را به دلیل دروغ‌گویی درباره بحران آب‌وهوایی و کمک به گرمایش جهانی ببینند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ایالات متحده به شدت در مورد علل تشدید وضعیت اضطراری زیست‌ محیطی پس از کمپین طولانی صنعت سوخت‌های فسیلی برای کم‌اهمیت جلوه دادن و انکار علم آب و هوا، اختلاف نظر دارد.
این نظرسنجی از ۱۰۰۰ بزرگسال آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که ۷۰ درصد از آنها گفته اند گرمایش زمین در حال وقوع است. بیش از ۶۰ درصد گفتند که شرکت های نفت و گاز “کاملاً یا بیشتر مسئول” هستند، اما دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر منبع اطلاعات نادرست آب و هوا با هم اختلاف دارند. در حالی که اکثریت دموکرات ها (۸۹٪) مبنای علمی وضعیت اضطراری آب و هوا را می پذیرند، نظرات در میان جمهوری خواهان تقسیم شده است.
تنها ۴۲ درصد از جمهوری خواهان موافق بودند که گرمایش زمین یک واقعیت است در حالی که ۳۶ درصد آن را انکار کردند. بقیه گفتند نمی دانند. زمانی که از مردم در مورد جزئیات تخلفات صنعت سوخت‌های فسیلی پرسیده شد، شکاف سیاسی دوباره ظاهر شد. دموکرات‌ها گفتند که شرکت‌های نفت و گاز در مورد وجود تغییرات اقلیمی و سهم خود در ایجاد آن، بیش از سه برابر جمهوری‌ خواهان دروغ می‌گویند.
کمتر از نیمی از جمهوری خواهان گفتند که شرکت های نفت و گاز هیچ اشتباهی انجام نداده اند، اما یکی از واضح ترین تقسیم بندی ها بر سر نظر علمی در مورد بحران آب و هوا باقی مانده است. در حالی که ۶۸ درصد از دموکراتها گفته‌اند که بیشتر دانشمندان فکر می‌کنند گرمایش زمین ناشی از انسان است، تنها ۲۲ درصد از جمهوری‌ خواهان با این موضوع موافق بودند. نیمی از جمهوری خواهان گفتند که «اختلافات زیادی» در مورد این موضوع در میان دانشمندان وجود دارد، موضعی که کمتر از ۱۵ درصد از دموکراتها در اختیار دارند.

Email
چاپ
آخرین اخبار