تاریخ انتشار :

چهلمین روز درگذشت ایران درودی

بنیاد ایران درودی همزمان با ۲۰ آذر ماه مراسم چهلمین روز درگذشت این هنرمند فقید عکسی از سنگ مزار او منتشر کرد. بنیاد ایران درودی در توضیح این عکس درباره برگزاری خصوصی چهلمین روز درگذشت ایران درودی نوشته است:

«گذر چهلمین روز از وداع با بانوی ایران زمین فقط یک لحظه، آخرین نقطه تا این مرحله از زندگی دانسته‌ام که می‌باید کوله بار غم‌ها و دلتنگی‌ها را بر زمین گذارد و به استقبال آینده رفت حتی اگر این آینده یک روز یا یک ساعت یا فقط یک لحظه باشد. و بدین سان برای ایران درودی عزیزمان، خالق نورها و رنگ‌ها و بلورها آن یک لحظه فرا رسید و اینک چهلمین روز از وداع با بانوی هنر ایران زمین سپری شده است. وداع با هنرمند فرهیخته‌ای که آوازه‌ جهانی داشت و وداع با دستان پرمهری که قلم‌مو را بر زمین نهاد و قلبی که با عشق به ایران و ایرانی از تپیدن باز ایستاد و به نور پیوست…»