به اعتلای کشورمان معتقدیم

یک زن رئیس یونیسف شد

دبیرکل سازمان ملل کاترین راسل را به عنوان رئیس صندوق کودکان ملل متحد منصوب کرد.

راسل هم اکنون دستیار رئیس جمهور آمریکا و مدیر کارکنان کاخ سفید است.

او پیش از این بانی طرحهایی ملی در آمریکا درباره دختران بوده و بیشتر فعالیت های او در حوزه زنان بوده است.

Email
چاپ