به اعتلای کشورمان معتقدیم

تجدید نظر برای انتقال آب از سرشاخه های هلیل

    نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

نشست اعتراضی پل خواجو به خشک شدن رودخانه زاینده رود درست در مکانی که از اُبهت سرسبزی، آبداری همه دهنه های پل، تقریباً اکثریت مردم ایران و یا گردشگران جهانی خاطره عکس، فیلم دارند. اثبات نمود که دست درازی به نظام هستی و ایجاد تحول در طبیعت هر حوزه و یا زیر حوزه آبریز برای جمع آوری روان آبها، هدایت، مسیریابی و نهایتاً خاتمه یافتن در باتلاقها که محور تشکیل تمدن های تکامل یافته کشور مان می باشند، و اکنش اجتماعی به دنبال دارد. آنهائیکه با اختلاسهای کلان راهکارهای غارت بیت المال را آموخته اند، اینجا صندلی داغ و عکس العمل ویژه را دربردارد و تکلیف برای امور آب و برنامه ریزی برای بهره برداری از حوزه های آبریز سراسر کشورمان را قانون بر عهده وزارت نیرو گذاشه است. یعنی وزارت نیرو مسبب همه حوادث اتفاق افتاده می باشد. نقش وزارت نیرو در دهها سال قبل برای تعادل بخشیدن به منابع آبی حوزه آبریز زاینده رود چه بوده است؟ وضعیت کنونی رودخانه زاینده رود نشان داد که معیارهای تعیین کننده در توان آبدهی آن نهادینه شده، نه در افکار خیال پردازانه تصمیم گیران وزارت نیرو. هر آنچه که اتفاق افتاد به وزارت نیرو هشدار داد که شرح وظایف و برنامه ریزی منابع آبی کشور را نمیداند، طرح های مطالعه شده  در اندیشکده و پژوهشکده های وزارت نیرو با نظام فکری و نیازهای اولویت دار جامعه هیچگونه هماهنگی ندارد. ایده های تدوین تصمیم گیری و راه اندازی طرح های تأمین آب الزاماً بایستی با ایده ها و افکار حق آبه بران اولویت دار محک خورده و صورت طراحی و اجرا را پیدا کنند.

با مرور تمامی وقایعی که اتفاق افتاده پیشنهادات ذیل را مطرح می نمایم.

  1. تمرکز صد درصدی وزارت نیرو و مراکز صنعتی اصفهان برا تأمین آب مورد نیاز کارخانه ها از دریا.
  2. توجه به احیاء و مرمت قنوات کلیه استانهای مسئله دار اصفهان، یزد، کرمان، شهرکرد و… و به خدمت گرفتن قنوات برای تأمین آب شرب در هر شهر و روستا که این قابلیت ها وجود دارد.
  3. از آنجائیکه ساختمان شهرکها درست در مکانهای با خطر سیل، وزارت نیرو هم مقصر می باشد. مشابه هر آنچه که در استان خوزستان و یا سایر نقاط کشور اتفاق می افتد، برنامه ریزی برای احداث تونلهایی که در مواقع بحرانی (سال ۱۳۹۸) قبل از وارد کردن خسارت سیلابها، آنها را به پایانه حوزه های آبریز خشک شده منتقل گردند.
  4. تجدید نظر بر روی طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل به کرمان.
Email
چاپ
آخرین اخبار