به اعتلای کشورمان معتقدیم

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: واکسیناسیون کووید-۱۹ نباید اجباری شود

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ باید همچنان احترام به حقوق بشر حفظ شود و مسائلی از قبیل جریمه برای کسانی که از دریافت واکسن امتناع کرده‌اند نباید مورد استفاده قرار گیرد.

خانم باشله این اظهارات را روز چهارشنبه ۸ دسامبر در سمیناری که به موضوعات حقوق بشر می‌پرداخت مطرح کرد. باشله در ادامه با تاکید بر اینکه واکسیناسیون اجباری به هیچ وجه مورد پذیرش نیست افزود: «کشورهایی که در خصوص تزریق واکسن قوانینی را در دستور کار قرار می‌دهند باید حتما باید اطمینان حاصل کنند که به حقوق بشر احترام گذاشته می‌شود.»

این اظهارات خانم باشله در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از محققان و متخصصان پزشکی بر این باورند تا زمانی که همه واکسیناسیون را انجام نداده باشند، ایمنی کامل حاصل نمی‌شود و در نتیجه احتمال وقوع جهش‌های تازه در ویروس کرونا افزایش خواهد یافت.

خانم باشله همچنین در ادامه اظهاراتش هشدار داد که ملاحظات حقوقی بسیاری وجود دارد که باید پیش از اجباری شدن واکسن مد نظر قرار گیرد.

او تاکید کرد که هر نوع اجبار در واکسیناسیون باید اصولی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض را رعایت کند.

خانم باشله همچنین بر این باور است که تحت هیچ شرایطی نباید به اجبار به افراد واکسن تزریق کرد. او در ادامه تاکید کرد که واکسن باید در صورتی اجباری شود که دیگر اقدامات همچون استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نتوانسته باشند به اهداف خود برای جلوگیری از گسترش این بیماری دست یابند.

Email
چاپ