تاریخ انتشار :

برگزاری وبینار هنر معاصر افغانستان در ایران

    گزارشگر: نداموسوی – دبیر نشست

کمپین هنر در برابر تاریکی و انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

اولین نشست از سلسله وبینارهای هنر همسایگان ایران، با همکاری “کمپین هنر در برابر تاریکی” و “انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران “در تاریخ  ۱۵ /۹ /۱۴۰۰ در فضای وبینار دانشگاه الزهرا برگزار شد. موضوع این جلسه مطالعه هنر معاصر افغانستان بود. جناب آقای دکتر داریوش فرد دهکردی (از اعضای هیئت علمی و مدیر گروه گرافیک دانشگاه الزهرا) وآقای دکتر فریدالله ادیب آیین از هنرمندان پیشکسوت افغانستان به عنوان سخنرانان این نشست، و تعدادی از علاقه مندان و دانشجویان هنر حضور داشتند.

       استاد فریدالله ادیب آیین

    دکتر داریوش فرد دهکردی

ابتدا آقای دکتر فرد دهکردی توضیحاتی را پیرامون تاریخ و پیشینه فرهنگی و هنری افغانستان و تأثیرات متقابل آن بر فرهنگ ایران و همچنین کمبود مطالعات کافی درباره هنر افغانستان در سالهای اخیر را متذکر شدند و از جمله به فقدان اطلاعات کافی از “استاد رهرو” و “کبیر مکمل” و هنرمندان جوان معاصر افغان و لزوم حمایت از هنرمندان معاصر افغان و ارج گذاشتن به گسترش هنر و فرهنگ در کنار صنعت و ضرورت توجه به زمینه های فرهنگی و هنری افغانستان اشاره کردند؛ در ادامه جناب آقای دکتر ادیب آیین درباره رویکردها و علایق نقاشان پیشکسوت و همچنین نقاشان جوان افغانستان و مشکلات و چالش های آنان و تأثیرات جنگ بر وضعیت مهاجرت و ناکامی آنان در ارایه آثارشان توضیح دادند. در این بیانات اشاره شد که از سال ۱۳۵۲ به بعد در افغانستان جنگ و نا امنی بوده ولی در عین حال هنرمندان به سختی در موضوعات چهره پردازی با احساسات مختلف انسانی و موضوعات جنگ و صلح به خلق اثر پرداخته اند.

آثار هنرمندان افغان

این هنرمند برجسته افغان پس از نمایش آثار هنرمندان گمنام و معاصر افغانستان به نمایش مجموعه آثار استاد نصرالله سروری پرداختند. مرحوم استاد نصرالله سروری از هنرمندان پیشتاز مردمی و برجسته افغانستان بودند که مجموعه آثار ایشان به دو بخش تقسیم می شود. نخست، مجموعه آثاری با موضوعات فلسفی از قبیل انسانیت، روحیات انسان، جدالهای زندگی، عشق و قدرت و مفاهیم محدودیت و پوچی دنیاست. سری دوم، از آثار سروری اشاره به تاریخ افغانستان و بناهای فرهنگی و تاریخی و حضور زنان و مردان در کنار هم و در عرصه های اجتماعی دارد. در بخشی از این مجموعه آثار با ارزش به زندگی بومی و عشایری در طبیعت افغانستان اشاره شده است. آثار استاد نصرالله سروری شامل ۱۲۵ اثر نقاشی با ارزش می باشد که طی ۹ دوره حکومت افغانستان به تصور کشیده است که این مجموعه تحت عنوان راه لاجورد از طرف اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی ثبت شده است که میتواند به عنوان موزه خصوصی فعالیت نماید.

                                            مجموعه راه لاجورد

                                         مجموعه راه لاجورد

در این میان به دیواره نگارهای موزه معاصر افغانستان که توسط استاد سروری انجام شده نیز اشاره شد. در پایان، آثار انتزاعی و مدرن استاد فریدالله ادیب آیین به نمایش در آمد و بسیار مورد توجه و علاقه مخاطبین قرار گرفت. از جمله آثار مدرن این هنرمند تابلو “مقام افیون” است که با استفاده از نماد گاو به عنوان نشانه ای از قدرت، تأثیر موادمخدر در نابودی انسان را نمایش می دهد. این هنرمند با بکارگیری رنگها و طیفهای رنگی متفاوت، کوچه باغها و مشکلات اجتماعی و بحرانهای مردم کشورش را با بیانی انتزاعی به تصویر کشیده است.

                                              آثار استاد فریدالله ادیب آیین