به اعتلای کشورمان معتقدیم

چرا برنشتاین می‌گوید؛ امروز باید آرنت بخوانیم؟

به نظر برنشتاین امروز باید آرنت را بخوانیم زیرا بینش عمیق او به ما کمک می‌کند نیروهای فعال را در جهان امروز درک کنیم، عصر تاریک خود را بفهمیم و به روزنه‌های نور در آن بیندیشیم.
چرا برنشتاین می‌گوید؛ امروز باید آرنت بخوانیم؟
به گزارش آبتاب و به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «اینک چرا آرنت بخوانیم؟» نوشته ریچارد جی. برنشتاین با ترجمه شیرین کریمی از سوی نشر کراسه منتشر شد.

به تعبیر هانا آرنت فهمیدن به معنای انکارِ امر سهمگین نیست و به معنای مقایسه‌ چیزهای بی‌مانند با چیزهای مسبوق به سابقه یا به معنای توضیح پدیدارها با قیاس‌ها و تعمیم‌ها نیست که به موجب آن اثر واقعیت و شوک تجربه دیگر احساس نشود. فهمیدن یعنی بررسیدن و حمل‌کردنِ آگاهانه‌ باری که قرنِ ما بر دوش ما نهاده است، نه به معنای انکارکردن تجربه‌اش و نه کمر خم کردنِ خاضعانه زیر سنگینی‌اش. خلاصه، فهمیدن یعنی ایستادگی و رویاروییِ دقیق و غیرمغرضانه با واقعیت، خواه هر چه باشد.

ریچارد برنشتاین، فیلسوف معاصر آمریکایی، در این کتاب با تمرکز بر زندگی و تحولات فکری و نظریِ آرنت وقایع دنیای امروز را با نگاهی انتقادی و تحلیلی بررسی می‌کند. به نظر برنشتاین امروز باید آرنت را بخوانیم؛ زیرا بینش عمیق او به ما کمک می‌کند نیروهای فعال را در جهان امروز درک کنیم، عصر تاریک خود را بفهمیم و به روزنه‌های نور در آن بیندیشیم.

برنشتاین معتقد است آنچه آرنت را به دنیای امروز وصل می‌کند، یکی هشدارهای هولناکش درباره‌ گرایش‌های غالب در جامعه‌، که بسیار شبیه به گرایش‌های تبلوریافته در توتالیتاریسم است‌ و دیگر اعتقاد عمیقش به امکان گردهمایی مردم، دست‌به‌عمل‌زدنِ هماهنگ، تمرین‌کردنِ آزادی عمومی و تغییردادن سیر تاریخ است.

آرنت ما را با یک پیام مهم ترک کرد: «انتظار بدترین‌ها را داشته باشید و خودتان را برای آن آماده کنید، اما برای چیزی بهتر فکر و عمل کنید. غیرممکن همیشه ممکن است.»

کتاب «اینک چرا آرنت بخوانیم؟» نوشته ریچارد جی. برنشتاین با ترجمه شیرین کریمی در ۱۳۸ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان از سوی نشر کراسه منتشر شد. 
Email
چاپ