تاریخ انتشار :

چه کاری از تک تک شما برای جلوگیری از خشونت علیه زنان برمی‌آید؟

     ترجمه: رزا صراف

گرچه هم مردان و هم زنان ممکن است قربانی خشونت بشوند، خشونت علیه زنان، که اغلب هم توسط مردان اعمال می‌شود، مقوله‌ای خاص از خشونت است که بستگی شدیدی به عدم توازن تاریخی و کنونی قدرت میان مردان و زنان، دختران و پسران دارد.

خشونت علیه زنان یکی از حیاتی‌ترین عناصری است که به ابقای عدم توازن قدرت و سلطه مردان بر زنان در سراسر جهان یاری می‌رساند. همه ما تا حدی در فرهنگی که خشونت علیه زنان را حمایت و تشویق می‌کند مشارکت داریم، چه در بخشهای کمرنگ‌تر (مانند زمانی که به دوستمان می‌گوییم “مرد باش” و با کارهای سخت مواجه شو) و چه در بخشهای پررنگ‌تر و حیاتی‌تر (مثل کتک زدن و تجاوز به زنان و دختران).

-در ادامه بعضی کارهای کوچک و بزرگی را که ما می‌توانیم به طور روزمره برای پایان دادن، یا حداقل به تأخیر انداختن خشونت علیه زنان انجام دهیم آورده شده است.

-برای مردان:

-زمانی که در مورد زنان خانواده خود صحبت می‌کنید، از کلمات محترمانه استفاده کنید.

-قدرت خود را در مقابل مردانی که از نیروی خود برای آزار دیگران استفاده می‌کنند، نشان دهید.

-اجازه ندهید که تلویزیون، سینما، موسیقی و دیگران بخواهند مرد بودن را به شما یاد بدهند.

-بیاموزید که مرد خوبی بودن، به معنایی بیش از تنها کتک نزدن یا تجاوز نکردن به زنان است.

-به همه زنان و دختران احترام بگذارید.

-به جای حدس زدن آنچه شریکتان می‌خواهد، از او بپرسید.

-از اجبار و تحقیر شریکتان برای رسیدن به آنچه می‌خواهید خودداری کنید و توافق را بیاموزید.

     منتشر شده توسط بخش مطالعات زنان دانشگاه مارشال