تاریخ انتشار :

یک میلیون دختر دهه شصتی، برای همیشه مجرد می‌مانند!

به گزارش آبتاب و به نقل از همشهری، دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه تهران گفت که به دلیل باروری بالا در دهه ۶۰ و تفاوت با تعداد موالید در دهه ۵۰، تعداد زیادی از دختران دهه ۶۰ با مضیقه ازدواج مواجه می‌شوند.

به هرحال فاصله سنی ازدواج دختر و پسر باعث می‌شود که گروهی از دختران دهه ۶۰ با پسران دهه ۵۰ ازدواج کنند، اما به دلیل کمتر بودن تعداد پسران متولد دهه ۵۰، پیش بینی می‌کنیم تا یک میلیون دختر متولد دهه ۶۰ به تجرد قطعی برسند.

بیشترین تعداد این دختران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، البته این مشکل برای متولدین دهه ۷۰ برطرف شده است.