تاریخ انتشار :

لایحه تأمین امنیت و کرامت زنان در پیچ و خم‌های مجلسی!

آبتاب: زهره سادات لاجوردی دبیر اول کمیسیون فرهنگی گفت که در حال حاضر کمیسیون اجتماعی در حال بررسی اولیه لایحه تأمین امنیت زنان است. ورود لایحه تأمین امنیت زنان به صحن علنی زمان می‌برد. 
این لایحه مواردی همچون قتل‌های ناموسی، کودک همسری و تجاوز به حریم زنان را در نظر گفته و از منظرهای مختلف تأمین امنیت و کرامت زنان را مورد بررسی قرار داده است.