به اعتلای کشورمان معتقدیم

هنوز برای واکسینه کردن افراد زیر ۱۲ سال علیه کرونا به نتیجه نرسیده‌ایم

    آبتاب: حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که سیستم بدن افراد زیر ۱۲ سال در مقابل کرونا ایمن است.  به جز چند کشور در هیچ جای دیگر افراد کمتر از ۱۲ سال واکسینه نشده اند و کمیته علمی وزارت بهداشت به این نتیجه نرسیده است که این افراد واکسن دریافت کنند. رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ضروری است و والدین در صورتی که فرزندان آن‌ها علائم دارند از رفتن آن‌ها به مدرسه جلوگیری کنند.

Email
چاپ