تاریخ انتشار :

نوآوری های سیستم انرژی استنفورد

دانشگاه استنفورد قرار است در سال ۲۰۲۲ به طور کامل از انرژی تجدید پذیر استفاده کند، اولین دانشگاه در ایالات متحده که این کار را انجام می دهد.

نوآوری های سیستم انرژی استنفورد (SESI) در دهه گذشته روی انتقال استنفورد به انرژی تجدیدپذیر کار کرده است. هدف اولیه آن استفاده از ۱۰۰ درصد انرژی خورشیدی تا اواخر سال ۲۰۲۱ به دلیل کمبود زنجیره تامین و همچنین آتش سوزی که بخشی از اولین ایستگاه تولید خورشیدی را از بین برد، یک سال به تأخیر افتاد.
به گفته جوزف استاگنر، مدیر اجرایی سابق مدیریت پایداری و انرژی در استنفورد، آنها انرژی خورشیدی را به دلیل مقرون به صرفه بودن و قابلیت اطمینان نسبت به باد، زمین گرمایی و سایر منابع انرژی پاک انتخاب کردند. استاگنر می افزاید: “شبکه خورشیدی که ما در نهایت انتخاب کردیم مقرون به صرفه ترین راه برای استنفورد بود و به نظر می رسد شبکه ای است که بیشترین شانس را برای ساخت دارد.”