به اعتلای کشورمان معتقدیم

بکارگیری بانوان به عنوان نیروی امنیت دیپلماتیک در عربستان

وزارت کشور عربستان از بانوان برای استخدام در نیروی ویژه امنیت دیپلماتیک ثبت نام می کند.

آبتاب- واحد امور نظامی وزارت کشور عربستان از آغاز پذیرش و ثبت نام بانوان برای نیروی ویژه امنیت دیپلماتیک با درجه سرباز خبر داد. وزارت کشور عربستان توضیح داد پذیرش درخواست برای استخدام در این شغل، از ساعت ۱۰ صبح شنبه به تاریخ ۸/۴/۱۴۴۳ تا ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۱۳/۴/۱۴۴۳ از طریق پایگاه الکترونیکی انجام می شود. تصمیم به استخدام زنان در ارتش عربستان نخستین بار در سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام شد. عربستان در زمان ولیعهدی محمد بن سلمان، دستخوش تغییرات اجتماعی گسترده و اصلاحات اقتصادی زیادی شد به صورتی که در این دوره به بانوان اجازه داد شد رانندگی کنند، وارد ورزشگاه شوند، سینماها مجددا باز شد و اجازه برگزاری کنسرت داده شد. این سیاست های عربستان از سال ۲۰۱۷، بحث و جدل فراوانی میان شهروندان عربستانی به وجود آورده به گونه ای که برخی این اصلاحات را در شرایط فعلی ضروری دانسته و برخی دیگر خشمگین از این اصلاحات هستند اما از بیم غضب مقامات عربستانی سکوت پیشه کرده اند.

 
Email
چاپ
آخرین اخبار