به اعتلای کشورمان معتقدیم

جنگ شروع شد

اردوغان با افتتاح سد ۲ میلیارد دلاری ایلیسو در جنوب ترکیه حجم آب دجله را کم کرد. او در مراسم افتتاحیه گفته: ساخت این سد بهترین پاسخ به دشمنان قسم خورده ترکیه و دشمنان کشور و ملت ما است!

این سد بزرگترین سد بر روی دجله و چهارمین نیروگاه برق آبی ترکیه است. دومین سد بزرگ ترکیه و در بین سدهای بتنی، بزرگترین سد جهان!

دجله از کوه توروس ترکیه سرچشمه می‌گیرد، پس از ورود به عراق از میان بغداد و موصل عبور و به فرات و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندد. ترکیه میگوید همان‌طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، به این کشور تعلق دارند. گاپ طرحی عمرانی بود که بر پایهٔ آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش بالایی رودخانه‌ دجله و فرات بسازد در این طرح، ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر دجله ساخته میشود. تبعات تنش‌آفرینی میان کشورهای ترکیه عراق و ایران ایجاد خواهد شد. یک فاجعهٔ زیست‌محیطی در جنوب غرب ایران در حال شکل گیری است.

Email
چاپ
آخرین اخبار