تاریخ انتشار :

تهرانی‌ها بچه‌دار نمی‌شوند، پیر می‌شوند!

آبتاب- شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه تهران گفت که عدد باروری کل اکنون به کمتر از ۱.۷ فرزند برای هر زن رسیده است. سیاست‌های تنظیم خانواده شاید ۲۰ درصد در پایین آمدن باروری کل تاثیر داشته باشد، ۸۰ درصد بقیه به دلیل بهبود شاخصه‌های توسعه در ایران است؛ کاهش بی‌سوادی توسعه آموزش عالی، شهرنشینی و شیوع وسایل ارتباط جمعی است. در تهران زودتر از دیگر مناطق ایران گذار جمعیتی شروع شده است. در تهران نرخ باروری کل حتی به ۱.۴ فرزند رسیده است. ضمن اینکه آماری سالخوردگی جمعیت بالاتری دارد.