تاریخ انتشار :

چه مردانی به خاطر مهریه به زندان می‌روند؟

    آبتاب– ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت که در اصلاح جدید قانون مهریه زندان رفتن فقط برای افرادی است که تمکن دارند اما نمی‌دهند. اصلاح دیگر برای موضوع فرار از دین است و مردانی که پیش از صدور رای اموالشان را به نام دیگران می‌زنند، معامله باطل و فرار از دین محسوب می‌شود. در این قانون مهریه تا ۱۱۰ سکه معاف از پرداخت حق البته خواهد شد.