به اعتلای کشورمان معتقدیم

اقدامات لازم برای کاهش گرمایش زمین

شش اقدام که محققین حوزه گرمایش زمین هزار برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی لازم می‌دانند:

۱- متوقف کردن قطع درختان و تخریب جنگل‌ها، و افزایش پوشش سبز (مرتع، درخت، کرنا و …) برای جذب کربن.

۲- گرویدن به رژیم غذایی دارای وعده های گیاهی بیشتر، کاهش استفاده از گوشت و کاهش اتلاف_غذا.

۳- تغییر نگرش در ارزیابی پیشرفت جوامع، رویگردانی از تمرکز بر تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.

۴- کاهش نرخ رشد جمعیت که اینک در حدود دویست هزار نفر در روز است.

۵- قطع وابستگی مردم به سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل با پایان دادن به یارانه‌ های سوخت و اخذ مالیات آلودگی.

۶- کاهش تولید گازهای آلاینده و گلخانه ای به خصوص متان و دوده.

    منبع: Bio Science

Email
چاپ
آخرین اخبار