به اعتلای کشورمان معتقدیم

موافقت وزارت بهداشت با افزایش جذب دانشجویان پزشکی!

آبتاب- قرار شده مسئولان آموزش پزشکی طرح خودشان را برای افزایش ظرفیت پزشکی از ۳ هزار نفر تا ۵ هزار نفر ارائه دهند.

منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در حاشیه جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران گفت که جلسه ۱۵۵ ستاد جامع نقشه علمی کشور با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. موضوع جلسه ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود. وزارت بهداشت گزارشی را در این زمینه ارائه کرد همچنین معاون آموزشی وزارت بهداشت گزارشی را از عوامل موثر بر ظرفیت دانشگاه‌ها ارائه داد در این گزارش به منابع مالی و نیروی انسانی دانشگاه‌ها و بازار کار و تعداد داوطلبان اشاره شد. به نظر می‌رسد مسئولان وزارت بهداشت با افزایش ورودی در دانشگاه‌های پزشکی موافق هستند البته معتقدند که ظرفیت رشته‌های پزشکی عمومی کمتر از ظرفیت رشته‌های پزشکی تخصصی افزایش یابد. اعضای ستاد اشکالاتی را به توزیع پزشک مطرح کردند و معتقد بودند باید توزیع پزشکی به خوبی در مناطق مختلف کشور صورت گیرد؛چرا که هم اکنون شهر‌های برخوردار پزشکان بیشتری نسبت به شهر‌های غیربرخوردار دارند.

با افزایش سه هزار پزشک برای اینکه به استاندارد کشور‌های پیشرفته برسیم به ۱۸ سال زمان نیاز داریم و اگر افزایش پزشکان میزان پنج هزار نفر باشد برای رسیدن به استاندارد پزشک در کشور‌های پیشرفته ۱۲ سال طول می‌کشد بر این اساس از ۱۱۸ نفر پزشک برای ۱۰۰ هزار نفر به ۳۰۰ پزشک در صد هزار نفر خواهیم رسید. مصوبه دوم مربوط به تقویت بخش خصوصی و غیردولتی مخصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی در جذب دانشجوی پزشکی است در این جلسه دانشگاه آزاد اسلامی توانایی‌های خودش را ارائه داد، همچنین موانع و مشکلات را مطرح کرد قرار است بر اساس پیشنهادات این دانشگاه قوانین مربوطه اصلاح شود.

Email
چاپ
آخرین اخبار